Postanowienia ogólne

 1. Odjazdowy Bibliotekarz to kampania, w ramach której organizowane są przejazdy rowerowe bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników słowa pisanego, bibliotek i rowerów, połączone z animacją czytelnictwa i promocją aktywnego modelu życia.
 2. Organizatorem Odjazdowego Bibliotekarza jest Fundacja Normalne Miasto-Fenomen.
 3. Cele akcji to:
  1. promowanie bibliotek i czytelnictwa,
  2. integracja społeczności lokalnych,
  3. walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotek, czytania, książek i bibliotekarzy,
  4. kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek i bibliotekarzy,
  5. integracja środowiska bibliotekarskiego,
  6. propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego,
  7. propagowanie roweru jako środka transportu.
 4. Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany w dniach 29 kwietnia - 31 sierpnia 2017.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamieszczonego na www.odjazdowybibliotekarz.pl.
 6. Partnerami i darczyńcami akcji mogą być instytucje oraz firmy, które zapewniają bezpłatną pomoc organizacyjną lub przekażą darowiznę.

Nazwa akcji i identyfikacja wizualna

 1. Logo i nazwa Odjazdowego Bibliotekarza stanowią własność koordynatora głównego i są udostępniane bezpłatnie.
 2. Znak ten i nazwa mogą być wykorzystywane wyłącznie przez organizacje i osoby, które oficjalnie zgłoszą chęć zorganizowania akcji we własnej miejscowości./li>
 3. Nie zezwala się na ingerencję w znak logo.
 4. Nie zezwala się na ingerencję w nazwę akcji.
 5. W uzasadnionych przypadkach organizator lokalny może posługiwać się nazwą Odjazdowy Bibliotekarz w [nazwa miejscowości] lub Odjazdowy Bibliotekarz. Podtytuł. Dopuszcza się również używanie nazwy Odjazdowa Biblioteka.

Wsparcie

 1. Wsparcia organizatorom lokalnym udzielają koordynatorzy regionalni oraz inni organizatorzy, którzy zgłosili chęć dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą.
 2. Kontakty do osób udzielających porad (odjazdowych podpowiadaczy) - są dostępne w sekcji "O akcji" na stronie www akcji.

Organizatorzy lokalni

 1. Odjazdowego Bibliotekarza może zrealizować każda instytucja lub osoba prywatna, która podejmie się organizacji akcji w swojej miejscowości w wybranym dniu i weźmie odpowiedzialność za jej przebieg.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie www.odjazdowybibliotekarz.pl (dostępnego po zalogowaniu)
 3. Zgłoszenie się jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator lokalny jest zobowiązany do przeprowadzenia akcji w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 5. Organizator lokalny jest zobowiązany do wypełnienia i wysłania formularza sprawozdawczego, udostępnionego na stronie www.odjazdowybibliotekarz.pl w okresie do 14 dni po zakończeniu swojego rajdu, ale nie później niż 15 września 2017 r. Zbierane dane dotyczą rezultatów ilościowych: np. liczba uczestników.
 6. Organizator lokalny zgadza się na wykorzystywanie przez organizatora ogólnopolskiego opublikowanych w swoich kanałach promocyjnych (np. strona www, fanpage na Facebooku) materiałów fotograficznych i wideo oraz fragmentów relacji do celów promowania akcji, np. poprzez umieszczanie ich w kanałach informacyjnych Fundacji Fenomen, takich jak strony internetowe i  fanpage na Facebooku oraz w raporcie rocznym, podsumowującym wyniki kampanii.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.odjazdowybibliotekarz.pl.
 2. Dane organizatorów lokalnych, podawane podczas rejestracji, są wykorzystywane przez Fundację Fenomen w celach statystycznych oraz do informowania o akcji Odjazdowy Bibliotekarz.
 3. Regulamin może ulec zmianie.
 4. W kwestiach niewymienionych w niniejszym Regulaminie należy kontaktować się z osobami udzielającymi wsparcia.
Zamów koszulki na Odjazdowego Bibliotekarza

Organizator

Logo fundacji Fenomen

Partnerzy

Beata Rysuje

 

smartness

 

Partnerzy medialni

biblionetka2

Logo stowarzyszenia bibliosfera.net

Logo serwisu Granice.pl

Logo serwisu Polska na rowery

Logo Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego

Logo serwisu Poluwerek.pl

Logo serwisu wrower.pl